Phụ huynh học sinh Phùng Nguyễn Bích Duyên (Koala Bear, Horizon)

Ba mẹ rất vui và hài lòng vì đã tìm được một môi trường tốt cho con những năm đầu đời. Thật sự những gì mình bỏ ra và những gì con gái đã thu nhận được rất đáng giá.