Trường Mầm Non Thị Trấn Vĩnh Hưng tổ chức Lễ Hội Ẩm Thực mừng xuân Qúy Mão cho các bé

Lễ Hội Ẩm Thực Mừng Xuân Qúy Mão 2023 cho các cháu, được tổ chức tại Trường Mầm Non Thị Trấn Vĩnh Hưng

z4114126785334_1e45067d718478974c3d68f09e9793ee

z4114126794998_52820d601bdd5680f70fedc87e1a2f2b z4114126810684_f70e0a09047888b07ca109c70bd5cd19 z4114126812067_66b60e3892ae5529ccf6896c87f4fcc6 z4114126814394_96295b0eeec573df13527fead4c9fbb4 z4114126834471_9b8fa26995a5bca57d90d1e9554f31b9 z4114126839517_44c76514ed5a86d872c09e32524cfeeb z4114126849142_6fb6f8df502cff6e7bb84c039fda8205 z4114126863735_0cf9e4649ddaf3658dc94804cca30056 z4114126864784_1b1554fa76bb22040afcc9e29df0777a